Birgitte Stjärne

Birgitte Stjärne är ekonom, intraprenör, förändringsledare och coach till företagsledningar och chefer. Med utveckling i fokus skapar hon förutsättningar för intraprenörskap och för att ”få medarbetare att blomstra” på arbetsplatsen.

I mer än tjugo år har Birgitte arbetat som chef och intraprenör med att leda och driva innovation och förändring i företag. Som föreläsare och rådgivare delar Birgitte med sig av sin breda kunskap om hur intraprenören driver utveckling i sin roll som anställd och hur dennes motivation och drivkrafter påverkar omgivningen.