Anki Palm i tidningen Optik

Anki palm intervjuas i senaste numret av Optik.

Anki som är aktuell med boken ”Öga för kropp och stil” kopplar inte bara ihop ansiktsformen med glasögon utan tar det steget längre och kopplar ihop ögon, kropp och stil. Bokens röda trådhandlar om självbejakande. Optiker hjälper människor med deras syn och förhoppningsvis inspirerar de även till bättre självkänsla i valet av bågar. Boken har två delar, en inspirationsdel och egna kreativa sidor där läsaren kan hitta vägar till kroppsbejakande, bågform och förhållande till kläder och stil.

Läs mer här