Gränsen är nådd

Anne-Kristin Føsker

Boken bygger på en alldeles sann berättelse som hitintills varit helt okänd! Den som är intresserad av vad som utspelade sig i vårt grannland under nazisttiden får här ta del av livsfarliga fritagningar, farofyllda biljakter och vanliga människors uppoffringar för att rädda människor på flykt.

Boksläpp under december! 

Kommentera