Intervju med Rose Carlmark om åren som medlem i Jehovas vittne

inutiandetaginutiandetag

I romanen ”Inuti mitt andetag”, som kom ut 2016 på Calidris förlag, skriver Rose Carlmark om åren som medlem i Jehovas vittne. Nu berättar hon om de sjutton åren som hon levde i rörelsen i en intervju i Dagen, samt om hennes stora engagemang för att uppmärksamma hur inte bara vuxna, utan också barn far illa i slutna sekter som Jehovas Vittne. Det är en uppskakande och djupt berörande läsning.

Här följer ett utdrag ur intervjun:

”Själv vill hon med sin bok och sitt upprop hindra att and­ra barn och unga alltför tidigt blir medlemmar i religiösa rörelser. Uppropet med ett krav på 18-årsgräns för medlemskap i religiösa samfund finns på Facebook och ska överlämnas till riksdagen. Hittills har 296 personer skrivit under (27 maj). Rose säger att hon inte är emot religion som sådan, men religionsfrihet skall vara för vuxna människor.”

Intervjun i sin helhet kan läsas här.

Kommentera