Rose Carlmark intervjuad i Ulricehamns Tidning

Rose Carlmark, som nästa vecka kommer ut med sin bok ”Inuti mitt andetag”, berättar bland annat om hur hon känner inför boksläppet och hur hon resonerar kring bokens innehåll.

”Risken är att barn till föräldrar som är med i slutna religiösa grupper inte får den hjälp de borde ha rätt till. Vuxna som möter dessa barn, till exempel lärare, måste få tydliga verktyg för att kunna agera i kontakterna med både barnen och vuxna i deras närhet” Rose Carlmark

”Inuti mitt andetag” är inte bara en spännande och välskriven bok, den är även ett oerhört starkt inlägg i en debatt som pågått länge.

Läs artikeln i sin helhet genom att klicka på denna länk!

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*