Rune Westgårds bok högaktuell i miljödebatten

I en debattartikel i SvD nämns Rune Westgårds klimatbok ”Ett jordklot räcker”. Debattartikeln är skriven av Jonas Frycklund, ekonom på Svenskt Näringsliv. Frycklund använder Westgårds bok i sin argumentation och skriver att:

Rune Westergårds bok är ett viktigt svar på Världsnaturfondens återkommande larm om att vi genom vår konsumtion förbrukar fler jordklot än vi har.

Frycklund menar också att det saknats röster från personer med praktisk kunskap  och ser därför Rune Westgårds bok som ett viktigt inslag i miljödebatten.

Till skillnad från de flesta teoretiker har författaren arbetat praktiskt med miljöfrågor i det teknikkonsultföretag (CITEC) som han har grundat och som nu har 1 300 anställda i elva länder.

Läs hela debattartikeln här!