Slutet eller början på historien

Genom att följa två ungdomsvänner på en resa genom Europa tar vi del av insikt efter insikt, ur ett historiskt perspektiv, som successivt målar upp ett scenario som inte är hållbart. Det står snart klart att någon måste driva ett målmedvetet arbete för att få till en förändring på bred front. Frågan är vem som ska axla detta ansvar och hur det ska gå till …

Slutet eller början på historien är en framtidsinriktad roman som tar sitt avstamp i dagens högaktuella frågor om energiförsörjning över tiden – något som kommer att påverka var och en av oss på flera olika sätt.

Detta är en berättelse om livet, det som flyter genom oss alla och passerar i många skepnader. Vi kan inte fly, bara följa med och så gott vi förmår försöka påverka flödet att gå i en ny riktning, en som är bättre. Och något mer hoppfull.

Mats LarssoMats portättbild för omslaget okt 2015n är född 1963 och uppvuxen i Kristianstad och sedan tjugo år tillbaka bosatt i Höör. Han studerade till civilekonom vid Lunds Universitet och har de senaste tjugo åren intresserat sig för hur vi människor tillsammans formar framtiden; har arbetet som konsult inom affärsstrategi, förändringsledning och IT, exempelvis vid konsultföretag som Cap Gemini och Acando.

Mats har djup kunskap inom affärsstrategi och förändringsledning och har gett ut fem fackböcker och över femton vetenskapliga artiklar på ämnet. På förlaget Palgrave Macmillan gav Mats, 1998, ut The Transparent Market. Boken gavs två år senare ut i Sverige, på SNS Förlag, på svenska. Han har ett stort kontaktnät av personer och företag som delar hans engagemang för en bättre hållbar framtid. De kommer att hjälpa Mats sprida Slutet eller början på historien.

Slutet eller början på historien släpps 6 juni!

Kommentera