Mats Larsson

Mats Larsson

Vad är det minst sannolika du kan tänka dig om framtiden? Ett omvälvande hot. Något vi kunde ha avvärjt, men inte gett den uppmärksamhet frågan förtjänar?

Romanen Slutet eller början på historien är skriven som en spännande och intresseväckande berättelse. Den är Mats Larssons sätt att berätta om något många inte vill höra talas om. Det skrämmande är att, även om berättelsen är uppdiktad, hotet i högsta grad är verkligt. Vi kan välja att blunda eller agera, men vi måste sätta igång nu eftersom det tar tid att mobilisera resurser och bygga kompetens.

Mats Larsson är född 1963 och uppvuxen i Kristianstad och sedan tjugo år tillbaka bosatt i Höör. Han studerade till civilekonom vid Lunds Universitet och har de senaste tjugo åren intresserat sig för hur vi människor tillsammans formar framtiden; har arbetet som konsult inom affärsstrategi, förändringsledning och IT, exempelvis vid konsultföretag som Cap Gemini och Acando. Mats har djup kunskap inom affärsstrategi och förändringsledning och har gett ut fem fackböcker och över femton vetenskapliga artiklar på ämnet.