Jan Davilén

Jan Davilén

Jan Davilén är överläkare och medicinsk chef på en trauma och ångestmottagning. Med hjälp av sin yrkesbakgrund beskriver han levande och trovärdigt hur trauma kan påverka människans psyke i “Och eld föll från himlen”.