Mats Edblad

Mats Edblad

Mats Edblad är 62 år och har jobbat inom IT-branschen hela sitt liv. Han upptäckte skrivandet efter att han gått en reportage-kurs, hösten 2013. Något väcktes inom honom under kursen, och efter en resa till Thailand såddes ett frö. Fröet växte till Mats första bokmanus, Det är jag som är Lennart.