Oscar von Seth

Oscar von Seth föddes 1981 i Stockholm. Tidigt i livet förstod han att han ville och behövde vara kreativ. Kreativiteten ledde till en karriär som modern dansare och ur det växte intresset för skrivande fram. Dansens dynamik omvandlades till lek med ord, som om alla ord han som dansare uttryckt med kroppen släpptes fria på papper. Oscars kärlek till litteratur förde honom in på litteraturvetenskapen där han idag har en magisterexamen. 2014 placerade sig hans novell Ensamvargar på andra plats i Sveriges största novelltävling, Umeå Novellpris.

Att berätta inkluderande, autentiska historier är Oscars ambition. Hans romanfigurer har skapats genom möten med människor från världens alla hörn, personer han lärt känna på turnéer som dansare eller genom jobb som internationell fotomodell. Debutromanen Snö som föll i fjol bär tydliga spår av Oscar själv och de resor han hitintills gjort.