Patrik Wallmark

Patrik Wallmark

Åren innan Patrik Wallmark slutade sin tjänst som kyrkoherde kom han i kontakt med den forskargrupp som ägnat 30 år att klarlägga bilden av den historiske personen Jesus. Han var påverkad av livet i ockuperat land och hade en annan vision än den upphöjde Kristus som religionen beskriver. Det var en omvälvande upplevelse för författaren att inse skillnaden.

Jesu egentliga vision har inspirerat Patrik att även skriva om vår egen tid och om världens makthavare som är mer eller mindre dolda.