Rose Carlmark

Rose Carlmark

Rose Carlmark arbetar som lärare i svenska, engelska, samhällskunskap, historia och religionskunskap. Hon förmedlar, i workshopen ”Med hjärtats hjärna”, redskap för lärare och andra vuxna som möter barn och ungdomar vars föräldrars tro, förbjuder dem att exempelvis delta i vissa av skolans aktiviteter. Rose kommer att föreläsa under våren och hösten 2016.