Rune Westergård

Rune Westergård

Rune Westergård som  är uppvuxen i Korsholm utanför Vasa i Finland grundade teknikkonsultföretaget Citec på 1980-talet,
idag över tusen anställda i elva länder. Erfarenheterna från ett långt yrkesliv i energi- och miljöteknologins tjänst har gett Rune
kunskap om att konsumtion och teknik stärker hållbar utveckling mer än någonting annat.