Marknadsföring och PR

Marknadsföring och PR

Vi samarbetar med några av de mest erfarna PR-agenterna inom kultursektorn. Observera att det inte är Calidris som ansvarar för PR och marknadsföring utan du själv och eventuellt den PR-agent du inleder samarbete med. Din förläggare sätter dig i kontakt med lämplig PR-byrå utifrån dina förutsättningar.

Oavsett förlag är det idag tydligt att det är författarens egna engagemang inom marknadsföring och PR som ger bäst genomslag. Det är därför viktigt att ha det i åtanke under hela produktionsprocessen.

Definitioner

Det är skillnad på marknadsföring och PR. Nedan följer beskrivningar av vad det är som skiljer dessa begrepp åt.

Marknadsföring innebär annonsering av Verket. Detta kan ske på en betald eller en gratis plats, digitalt eller i tryckt media. Exempel på marknadsföring är den reklam som finns på bussar och i tunnelbanan, olika webbannonser (tex banners eller kampanjer på Facebook) samt annonser i Svensk Bokhandel. Nyhetsbrev från förlag till bokhandlare och läsare, olika typer av köplänkar och uppmärksammande av böcker i sociala medier hör också till kategorin. Förlagen brukar sällan betala för annonskampanjer i print, utan det är återförsäljarna som betalar för sina kampanjer. Även Författaren kan ägna sig åt att marknadsföra Verket genom att prata om det i olika sammanhang och nämna inköpsställen och pris via ex. sociala medier.

PR är obetald publicitet för Verket och Författaren. Exempel på PR är recensioner i traditionell media eller på bokbloggar, samt framträdanden av författaren i tv-program som Morgonstudion och Nyhetsmorgon. Även författarporträtt, som Svensk Bokhandels debutantporträtt, är PR, liksom artiklar eller omnämnanden i riks- och lokaltidningar.

Tjänster som ingår:

 • Pressmeddelande till utvalda mottagare
 • Formgivning av annons på Facebook (byggd på omslagets form)
 • Målgruppsanalys, FB
 • Publicering av annons på Facebook
 • Kampanj på Facebook
 • Redovisning av försäljning via personligt konto (från hösten 2018)

Exempel på aktiviteter som med fördel utförs av författaren

 • Kontakt med lokala bibliotek, eller bibliotek generellt
 • Kontakt med lokala bokhandlare
 • Bokning av föreläsningar
 • Kontakt med skolor
 • Genomföra bokrelease
 • Införsäjning till återförsäljare som inte är bokhandlare
 • Medverkan på mässor (dock inte Bokmässan)
 • Personlig närvaro i sociala medier (endast författaren som är relevant)