Marknadsföring och PR

Marknadsföring och PR

Vi har stor erfarenhet av att marknadsföra böcker och att hjälpa författare nå ut med sina böcker. Det som ingår i vårt uppdrag är att sköta den digitala annonseringen som till stor del ersatt de mer traditionella annonseringskanalerna. Framgångsrik marknadsföring tar ofta avstamp i sociala medier.

Vi tar fram Facebook-, Instagram- och Googleannonser anpassade för din bok och dess målgrupp. Vi ser till att din bok syns när personer söker på relevanta, till din boks innehåll relaterade, sökord.Dessutom kommer ditt författarporträtt synas i en av de branschledande medierna för bokutgivning, något som gör att du och din bok kommer nå tusentals potentiella läsare (garanterad räckvidd – 12 000 personer).

Oavsett förlag är det idag tydligt att det är författarens egna engagemang inom marknadsföring och PR som ger bäst genomslag. Det är därför viktigt att ha det i åtanke under hela produktionsprocessen. Du som författare kan också göra mycket för att se till att din bok syns, till exempel genom att bygga relationer med lokala bokhandlare och journalister, boka föreläsningar med mera. Vi hjälper dig självklart med tips och råd under processens gång.

 

Tjänster som ingår:

 • Författarporträtt hos marknadsledande branschmedia
 • Formgivning av annons på Facebook (byggd på omslagets form)
 • Publicering av annons på Facebook
 • Kampanj på Facebook
 • Kampanj på Instagram
 • Sökordsanpassad kampanj på Google Ads

Exempel på aktiviteter som med fördel utförs av författaren

 • Kontakt med lokala bibliotek, eller bibliotek generellt
 • Kontakt med lokala bokhandlare
 • Kontakt med journalister
 • Bokning av föreläsningar
 • Kontakt med skolor
 • Genomföra bokrelease
 • Medverkan på mässor
 • Personlig närvaro i sociala medier (endast författaren som är relevant)