Utgivning

Utgivning

Calidris förlag är inriktat främst mot skönlitteratur och gärna debutanter. Vi är starkt selektiva i vår utgivning och är endast intresserade av genomarbetade manus av högsta klass med kommersiell potential. Vill du bli utgiven på Calidris måste ditt manus ha driv och du måste vara villig att låta oss förädla ditt manus och ta kommersiell hänsyn. Vi ger endast ut efter ett utgivningsbeslut. Det går inte att egenpublicera via Calidris, vi ger endast ut författare vi själva tror på.

De digitala formaten är i dag en naturlig del av marknaden. Vi på Calidris erbjuder därför både ljud– och ebok till alla våra författare. Det är en självklarhet att ett modernt förlag ska kunna erbjuda sina författare utgivning i alla format som marknaden efterfrågar. Det som är en nyhet för andra är sedan länge en integrerad del av erbjudandet hos oss.

Skicka in en intresseanmälan till [email protected] om du vill tillhöra vår utvalda skara författare. Varje manus blir föremål för ett utgivningsbeslut. Vi meddelar dig inom en månad om du blir antagen som författare.

När du blivit antagen att ge ut hos oss händer följande:

En förläggare blir din kontakt och guide genom utgivningsprocessen, se förläggaren som din boks projektledare.

Redigering av manus

Din personliga redaktör hjälper dig att bearbeta ditt manus så att det når sin fulla potential. Redaktören kommer med värdefulla kommentarer kring din bok, till exempel kring språkbruk, stil, handling och dialoger. Det tar ofta lång tid att revidera och skriva om. Det är i detta moment som den erfarne redaktören och målmedvetna författaren lägger ner mest energi. Räkna med att ditt och redaktörens arbete kan pågå under flera månader, inte sällan upp till ett halvår.

Sättning av inlaga

Med en medveten formgivning når budskapet i texten lättare fram till läsaren, texten ska vara så läsvänlig som möjligt. Bokformgivning är starkt traditionsbundet. Vi utgår från vad som anses brukligt gällande val av typsnitt, marginaler med mera.

Formgivning av omslag

Ett säljande omslag är bokens främsta annonsplats. Tillsammans med formgivaren och förläggaren tar du fram ett attraktivt omslag som kan väcka intresse. Det gäller att övertyga till köp, kunden ska plocka upp boken (eller klicka i nätbokhandeln). När omslaget stämmer med innehållet är det mer sannolikt att kunden slår till och faktiskt köper boken.

Korrekturläsning

Efter sättning är det dags för språkligt korrektur, där en korrekturläsare letar efter slarv- och språkfel i texten. Vill du nå ut med din bok är det synnerligen viktigt att ditt manus är språkgranskat.

Utgivning

När vi har satt och korrekturläst texten tar förläggaren tillsammans med dig ett beslut om upplagans storlek. Sedan är det dags att skicka till tryck.

Marknads- och säljaktiviteter

Förlagsbranschen arbetar med säljcykler. Man säljer t.ex. in höstens böcker redan i slutet på april och under maj månad. Det innebär att vi och du som författare måste ha lång framförhållning. Hos oss kan du välja att släppa din bok utanför listan och därmed få ut din bok mycket snabbare. Dock kan vi i dessa fall blir det betydligt svårare att få boken centralt inköpt. Man säljer in varje lista en gång.

Marknadsföringen är en mycket viktig del av vårt engagemang i våra författare. Det faktum att vi ger ut ett begränsat antal titlar som är väl genomarbetade är en förutsättning för en lyckad marknadsföring.

Vi genomför en väl genomarbetad marknadsplan och tar beslut om vilken typ av marknadsföring som bedöms ge bäst effekt för just din bok. Vi skriver ett utkast till pressmeddelande och tillsammans med dig färdigställer vi det för maximal effekt. Vi kontaktar de utvalda redaktioner, journalister, bloggare, kulturpersonligheter med flera som vi tillsammans enats om. Utöver det skickar vi pressinformation och erbjudande om recensionsexemplar till lämpliga tidningar, bloggare med flera. Vi kontaktar också alla större bokkedjor och i vissa fall även enskilda bokhandlare. Vi använder även våra sociala medier för att marknadsföra verket på bästa sätt.

Komplettera gärna med extra PR-aktiviteter. Vi har en handfull samarbetspartners som vi rekommenderar.

Lansering, leverans av böcker och publicering

Din bok ges även ut som e-bok. Konvertering till epub-fil och publicering ingår i utgivningen. Vi publicerar våra titlar på Bokinfo och Elib (för eböcker). Vi skickar recensionsexemplar till BTJ, registrerar titeln i Bokinfo och tilldelar ISBN-nummer.

Bokinfo är länken mellan förlag och bokhandel. I databasen finns information från samtliga svenska förlag om deras utgivning, priser och lager. Bokinfo förmedlar order från bokhandeln men själva distributionen tar förlagen och deras distributörer hand om. Det är framför allt bokhandlare som använder Bokinfo. Bokinfo ägs gemensamt av Bonnierförlagen, Norstedts Förlagsgrupp, Förlagssystem och Natur och Kultur. Meningen med verksamheten är att skapa en effektiv förmedling av bokinformation.

Kontakta gärna oss för mer information: [email protected]

Vi tar endast emot manus i digitalt format, bifoga en kort beskrivning om dig själv och ditt manus.

Du äger rättigheterna till din egen bok och behåller 100% av försäljningsintäkten när du säljer boken själv, t.ex. vid föreläsningar eller via egen hemsida.