Utgivning

Utgivning

Calidris erbjuder dig som har en tydlig bokidé – och som har höga krav på både ditt eget författarskap och ditt bokförlag – en individuellt anpassad utgivningsprocess med insatser som säkerställer att din bok på alla plan uppnår högsta kvalitet.

Du som författare blir tilldelad en projektledare som lotsar dig genom samarbetet med Sveriges bästa lektörer, redaktörer och formgivare ‒ yrkesmän/kvinnor som har lång erfarenhet och är välrenommerade.

Vi är mycket selektiva i vår utgivning och är endast intresserade av genomarbetade manus av högsta klass. Första steget är att du skickar in ditt manus tillsammans med ett personligt brev. Vi återkopplar med en första bedömning inom en månad, dock med eventuella avvikelser beroende på semestertider och storhelger.

Efter att avtal upprättats, utformas från denna bedömning en specifik projektplan som belyser utgivningsprocessens alla steg och de särskilda insatser just ditt skrivprojekt behöver för att bli en professionell produkt som kan mäta sig med de absolut bästa böckerna på marknaden!

Därefter börjar resan, där du tillsammans med projektledare, redaktör och formgivare, inleder ett intensivt samarbete där professionalism är själva rättesnöret.

För att kunna nå hela vägen fram till den optimala boken krävs många timmars coaching, omarbetningar och redaktionellt arbete i form av språkredigering, strukturbearbetning och korrektur. Hos oss får du både vägledning och hjälp – det ingår exempelvis två språkkorrektur. Stor vikt läggs också vid att layouten och omslaget får det lilla extra som gör skillnad och krävs för att sticka ut.

Förutom att vi vägleder dig genom ”utgivningsresan” och säkerställer att din bok blir professionell, är också tanken att processen kommer att utveckla dig till en bättre författare. Vi lägger därför stor vikt på individuell coaching som syftar till att vara starten på din författarkarriär.

Det är en självklarhet att ett modernt förlag ska kunna erbjuda sina författare utgivning i alla format som marknaden efterfrågar. Vi erbjuder därför både ljud- och ebok. Det som är en nyhet för andra är sedan länge en integrerad del av erbjudandet hos oss.

Skicka in en intresseanmälan till [email protected] Skriv i ämnesrubriken att det gäller utgivning. Varje manus blir föremål för ett utgivningsbeslut. Vi meddelar dig oftast inom en månad om du blir antagen som författare.

Lansering, leverans av böcker och publicering

Din bok ges även ut som e-bok. Konvertering till epub-fil och publicering ingår i utgivningen. Vi publicerar våra titlar på Bokinfo och Elib (för eböcker). Vi skickar recensionsexemplar till BTJ, registrerar titeln i Bokinfo och tilldelar ISBN-nummer.

Bokinfo är länken mellan förlag och bokhandel. I databasen finns information från samtliga svenska förlag om deras utgivning, priser och lager. Bokinfo förmedlar order från bokhandeln men själva distributionen tar förlagen och deras distributörer hand om. Det är framför allt bokhandlare som använder Bokinfo. Bokinfo ägs gemensamt av Bonnierförlagen, Norstedts Förlagsgrupp, Förlagssystem och Natur och Kultur. Meningen med verksamheten är att skapa en effektiv förmedling av bokinformation.

Priser: Från 49 900 kr

För böcker som är rikt illustrerade (t.ex. kokböcker, fackböcker, barnböcker) eller av andra skäl kräver extra insatser av formgivare tillkommer kostnader för detta, vilket regleras i samband med avtalsskrivning.  

Kostnaden för tryck av böcker ingår inte i vårt utgivningspaket. Detta debiteras separat och regleras i ett separat avtal.

Tryckpriset varierar beroende på antal sidor, boktyp (exempelvis Hårdpärmsböcker, Pocket eller så kallat Danskt band) och upplagans storlek. Vi trycker vanligtvis upp 1000-2000 exemplar i första upplagan.

Alla priser anges exkl moms.

Lektörsläsning:

Om ditt manus ej blir antaget vid första försöket erbjuder vi dig ett utlåtande där lektören (som också är utbildad skrivpedagog) granskar och ger konstruktiv respons med fokus på berättelsens uppbyggnad, dramaturgi, framåtrörelse, språk, perspektiv, karaktärsbeskrivningar, dialoger och gestaltning.

Priset för ett lektörsutlåtande är 4 900 kr exkl. moms. Återkommer du inom ett halvår och vill ha ytterligare ett utlåtande på samma manus erbjuder vi ett sådant för 3 500 kr exkl. moms. Om ditt manus är längre än 120 000 ord återkommer vi efter påseende med en offert.

Efter att ha bearbetat din text är du välkommen att återigen ansöka om att bli utgiven.

Utgivningsprocessens steg: 

Redigering av manus

Din personliga lektör/redaktör hjälper dig att bearbeta ditt manus så att det når sin fulla potential. Lektören (som också är utbildad skrivpedagog) granskar först ditt manus och ger konstruktiv kritik med fokus på berättelsens uppbyggnad, dramaturgi, framåtrörelse, språk, perspektiv, karaktärsbeskrivningar, dialoger och gestaltning. Utifrån denna respons omarbetar du din text. Det tar ofta lång tid att revidera och skriva om. Det är i detta moment som den erfarne redaktören och målmedvetna författaren lägger ner mest energi. Räkna med att detta arbete kan pågå under flera månader, inte sällan upp till ett halvår.

Språkredigering och Korrektur

Efter att storyn och den innehållsmässiga delen av bearbetningen är färdig påbörjas det språkliga redigeringsarbetet. Här kommer en språkgranskare att nogsamt gå igenom ordval, formuleringar och meningar. Uppenbara fel rättas direkt, men större delen i detta arbete blir författaren själv involverad i genom synpunkter och kommentarer att själv ta ställning till. Allt för att säkerställa att innehållet och stilen inte förvanskas – men också för att utveckla språkkänslan hos författaren själv. Därefter genomgår manuset två språkkorrektur av två oberoende korrekturläsare.

Strukturbearbetning

Efter språkredigeringen (eller i samband med denna, beroende av hur strukturen ser ut i originalmanuset) skall texten bearbetas inför konvertering till layout-programmet. Texter är oftast anpassade till ett A4-format i Word, vilket inte kommer att fungera i ett mindre bokformat. Exempel på sådant som oftast måste korrigeras är olika typer av styckesmarkeringar, indrag, sidbrytningar, replik/dialog-strukturen, inkonsekvent hanterande av olika typsnitt, radavstånd, placering av bilder m.m.

Formgivning av inlaga

Efter att vi arbetat fram ett av dig godkänt Slutmanus (härefter görs inga språkrelaterade korrigeringar) går det vidare till en erfaren formgivare som tar fram utkast till tryckfil av Inlagan (själva textdelen av boken). Med en medveten formgivning når budskapet i texten lättare fram till läsaren, något våra formgivare fäster stor vikt vid. Bokformgivning är traditionsbundet hantverk som styr val av typsnitt, marginaler, bokstavsstorlek, radavstånd m.m. I varje steg av formgivningen kommer du dock att få granska, inkomma med eventuella synpunkter och godkännande.

Vid granskning av Inlagan fokuserar du tillsammans med redaktören på justeringar av struktur, layout och korrigerar av eventuella felaktiga avstavningar.

Formgivning av omslag

Ett säljande omslag är bokens främsta annonsplats. Tillsammans med formgivaren och projektledaren tar du fram ett attraktivt omslag som kan väcka intresse. Det gäller att övertyga till köp, kunden ska plocka upp boken (eller klicka i nätbokhandeln). Förutom en framsida som fångar ögat skall i detta steg en baksidestext på plats. Denna text ska förutom att i korthet tydliggöra innehållet framför allt locka till läsning. Din projektledare eller redaktör hjälper dig att mejsla fram en sådan säljande text.

Provtryck

När du godkänt tryckfilerna till både Inlagan och Omslaget lägger projektledaren en beställning av Provtryck (en provbok med mjuka pärmar). Efter ca 10 arbetsdagar får ni båda varsin provbok i handen, där man får en äkta känsla av helhetsintrycket. Detta är sista möjligheten att fånga upp eventuella slarvfel som kan ha slunkit igenom tidigare i processen.

Vid detta laget är man som författare oftast litet trött på sitt manus och har bråttom att komma i mål. Rekommendationen är dock att aldrig spurta i mål vad gäller bokutgivning. Ingen minns i efterhand exakta utgivningsdatumet för en bok – men eventuella slarvfel får man dessvärre leva med.

Tryck av böcker/publicering

Efter eventuella justeringar av tryckfilerna vid granskning av Provtrycket – och ditt godkännande – lägger projektledaren en beställning av ett visst antal böcker som ni avtalat om. Du bestämmer själv hur många böcker du vill att vi skickar hem respektive lagerhåller. Det tar mellan 4-6 veckor från det att beställning lagts till det att böckerna är tryckta och på plats.

Först när du fått hem dina böcker beslutar vi om utgivningsdatum – och du kan då planera in eventuella release-aktiviteter. I samråd med projektledaren sätter ni ett så kallat F-pris och därefter publiceras din bok på Bokinfo som är länken mellan förlag och bokhandel.

Kontakta gärna oss för mer information: [email protected]

Vi tar endast emot manus i digitalt format, bifoga en kort beskrivning om dig själv och ditt manus. Glöm inte att i mailets ämnesrubrik förtydliga att det gäller utgivning.