Villkor

Allmänt

Vulkanisterna AB säljer böcker med leverans inom Sverige. Beställningar tas enbart emot via https://www.vulkanmedia.se/butik/. För att du skall känna dig trygg i ditt köp är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst om du har frågor om din beställning.
www.vulkan.se samt www.vulkanmedia.se ägs och drivs av Vulkanisterna AB, org nr 556733-9063 med adress Box: 45023, 104 30 Stockholm, e-post: [email protected], registreringsnummer för mervärdeskatt SE 556733906301.

Efter att ha beställt från https://www.vulkanmedia.se/butik/ förbinder du dig att bevaka din e-mailadress då all kommunikation rörande din order sker via e-mail.

Vulkanisterna AB reserverar sig för slutförsäljning, förseningar, tekniska problem, framflyttning av utgivningsdatum och felaktig artikelinformation. Vulkanisterna AB förbehåller sig rätten till prisändringar utan föregående avisering. Därtill förbehåller vi oss rätten att stryka en beställning om särskilda skäl föreligger.

Priser och betalning

Våra fakturor skickas ut via mail, normalt närmaste fredag från det att du lagt din beställning. Fakturan har en förfallotid på 10 dagar. Priset som var aktuellt vid beställningstillfället är det som gäller oavsett om priset går upp eller ned efteråt. I kassan kan man se det totala priset inklusive moms och eventuell fraktkostnad.
För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar.
Observera att Vulkanisterna AB tillämpar 18% dröjsmålsränta, samt att vi skickar obetalda fakturor till inkasso.
Vulkanisterna AB tillämpar förseningsavgift på 59 kr (lagstadgad rätt).
Vulkanisterna AB har även rätten att ta en förseningsersättning om högst 450 kr då kunden är näringsidkare, denna avgift ersätter då förseningsavgiften.

Leveranser

Vi reserverar oss för att förseningar i leveransen kan uppstå. Normal leveranstid är 3 till 7 arbetsdagar från mottagen beställning.

Ångerrätt och retur

Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt (räknat från att du mottagit produkten) enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Returnerar du en oanvänd vara med eventuellt tillhörande etiketter och förpackning inom 14 dagar återbetalas hela beloppet. Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras. Återanvänd kartongen som produkten kom i för returen och lägg den i dess originalförpackning (om den hade någon). Har du inte kvar dem leder det dock inte till ett avdrag pga värdeminskning.
Vi tar inte ut någon returavgift när du returnerar men du betalar själv för frakten tillbaka enligt gällande portotabell. För ej uthämtade brev eller paket debiterar vi dig för våra kostnader för frakt, returfrakt, administration och hantering, för närvarande 99 kr.
Om du som kund vill åberopa din ångerrätt ska du meddela oss detta inom 14 dagar från det att du mottagit produkten. Kontakta oss genom att klicka här alternativt använd Konsumentverkets standardformulär för ångerrätt. Efter att du utövat din ångerrätt ska du utan dröjsmål och senast inom 14 dagar skicka tillbaka produkten till oss. Viktigt är att du paketerar returen väl och bifogar följesedeln eller annan information där ordernummer och kunduppgifter framgår. Saknas den informationen kan vi inte se att returen kommer från dig.

Du betalar själv för frakten tillbaka enligt gällande portotabell och returnerar till följande adress:
Vulkan returer
Box 45023
104 30 Stockholm

För ej uthämtade brev eller paket tar vi ut en avgift som för närvarande är på 99 kr för kostnaderna för vår administration, frakt, returfrakt och hantering. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten. För paket som kommer i retur till Vulkanisterna AB på grund av felregistrerade uppgifter, tar vi ut en avgift om 99 kr för omkostnader.
Reklamation

Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och Vulkanisterna AB eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som Vulkanisterna AB har givit, kan varan reklameras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till Vulkanisterna AB ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom tre år. Vulkanisterna AB förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans av varan och i sista hand återköp.

Ansvar

Vulkanisterna AB garanterar inte funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet hos Webbplatserna och Appen.
Vulkanisterna AB ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av sådant Kund erhållit genom Webbplatserna eller för annans eventuellt brottsliga användning av sådant. Vulkanisterna AB ansvarar inte för andras intrång i tredje mans immateriella rättigheter genom användning av de tjänster som tillhandahålls genom Webbplatsen.
Vulkanisterna AB ansvarar inte för någon skada, direkt eller indirekt, som uppstått genom användandet av eller oförmågan att använda Webbplatsen. Vulkanisternas ansvar överstiger under inga omständigheter erlagt pris för aktuellt köp.

Personuppgifter och cookies

Vulkan värnar om din personliga integritet och har antagit dessa regler för hur vi samlar, lagrar och använder de personuppgifter som du tillhandahåller.
Genom att använda dig av Vulkan samtycker du till att Vulkan får behandla och använda dina personuppgifter inom ramen för Vulkans verksamhet för t.ex. insamlande och statistik, för förbättring av vår tjänst och för att informera om och marknadsföra våra produkter och tjänster. Cookies används för att förenkla ditt besök på webbsidan och för att samla och använda information om antalet besökare och hur www.vulkan.se och vulkanmedia.se används.
Du har rätt att, efter skriftlig begäran på mejl, ta del av alla personuppgifter som Vulkan har om dig.. Om uppgifterna är fel har du rätt att begära rättelse.
Du ger Vulkan ett uttryckligt medgivande att hantera ditt personnummer för administration och eventuell information till myndigheter.
Författaren/Användaren själv är ansvarig för all aktivitet som registreras på kontot då inloggning med Användarens uppgifter skett samt godkänner att hålla Vulkan skadeslöst för alla typer av ändringar Författaren har rätt att göra i egenskap av användare.

Dataskydds- och integritetspolicy

Det är högsta prioritet för oss att skydda dina uppgifter. På alla sidor använder vi SSL-säkerhetsstandarden. Dina uppgifter kodas direkt vid överföringen och sparas i kodad form i en skyddad databas.

Vulkanisterna AB ansvarar för att användarens personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. (Ofta kallad för GDPR) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Du kan läsa mer på Dataskyddsinspektionenes hemsida

https://www.vulkanmedia.se/integritetspolicy/