Kontakta oss

För att göra en intresseanmälan eller om du har fler frågor kontakta oss på: [email protected]

Det är vi som gör den första bedömningen av ditt manus:

 

Katarina Vastamäki: [email protected]

Katarina har gått Författarskolan vid Lunds universitet och är dessutom legitimerad skrivpedagog. Under tio år har hon arbetat professionellt som skrivcoach, lektör, recensent, språkgranskare, förläggare och hållit många uppskattade kurser i kreativt skrivande. Hon har en bred erfarenhet av att arbeta med olika typer av manus och ett engagemang som garanterar att varje skrivprojekt utvecklas optimalt.

Katarina Vastamäki

Katrine Hamori:

Katrine har varit verksam som kursansvarig lärare på en skrivarlinje, är adjunkt svenska, fil kand i litteraturhistoria och teatervetenskap, medlem i Sveriges Läroboksförfattares förbund och Författarcentrum Syd. Sedan drygt trettio år är Katrine lektör för skönlitteratur och läromedel på Bibliotekstjänst, där hon har skrivit tusentals recensioner.

Som skrivpedagog är Katrine Hamori omvittnat ärlig och skicklig i att ge saklig och vederhäftig respons.

Katrine Hamori