Om

Vi välkomnar de författare som har en tydlig bokidé och som gärna ser sig som partner till förlaget i utgivningsarbetet. Första steget för att bli utgiven på Calidris är att du skickar in ditt manus tillsammans med ett personligt brev. Vi försöker återkoppla så snart vi har möjlighet, ofta inom en månad.

Det är vi som gör den första bedömningen av ditt manus:

Katarina Vastamäki: [email protected]
Katarina har gått Författarskolan vid Lunds universitet och är dessutom legitimerad skrivpedagog. I mer än tio år har hon arbetat som skrivcoach, lektör, recensent, språkgranskare, förläggare och hållit många uppskattade kurser i kreativt skrivande. Hon har en bred erfarenhet av att arbeta med olika typer av manus och ett engagemang som garanterar att varje skrivprojekt utvecklas optimalt.

 

Katrine Hamori:
Katrine har varit verksam som kursansvarig lärare på en skrivarlinje, är adjunkt svenska, fil kand i litteraturhistoria och teatervetenskap, medlem i Sveriges Läroboksförfattares förbund och Författarcentrum Syd. Sedan drygt trettio år är Katrine lektör för skönlitteratur och läromedel på Bibliotekstjänst, där hon har skrivit tusentals recensioner.