Kristian Pella

Kristian Pella är teologie doktor i religionshistoria med starka band till Japan med sina rötter i Eskilstuna. En skrivarkurs på Nordupplands författarskola på Lövstabruk, arrangerad av Nordens Biskops Arnö i början av 00-talet innebar att han började skriva på allvar. Skrivandet är alltjämt ett viktigt inslag i Kristians tillvaro.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *