Rolf Norrman

Rolf Norrman

Rolf Norrman skriver i sitt förord: ”Det som skrämmer mest är hur bräcklig vår värld är, hur snabbt vår trygga vardag kan kastas omkull och förvandlas till någonting vi inte kan kontrollera”. När desperationen över att lämnas utblottad tillträder, tycks inte längre lagar gälla.

Överklassfamiljer, affärsmän, politiker, rättsväsendet, journalister och stenrika saudier – hur hänger allt samman, och vem är den galna, namnlösa karaktären som ger upphov till bokens titel?